به گزارش لنگرخبر، در نوشتار تلگرامی احمد توکلی آمده است: "دیروز در فرودگاه مهرآباد در صف مسافران، منتظر نوبت کنترل هویت افراد و مهر کارت پرواز بودم. برادری که در حال انجام وظیفه بود، وقتی متوجه من شد، کش مانع مسیر مجاور را باز کرد و به من تعارف زد که از آنجا بروم، تشکر کردم و گفتم: اجازه بدین به نوبت خودم می روم. پشت سرم مرد محترمی که هم سن خودم به نظر می رسید به من خیلی اظهار لطف کرد. با هم از بازرسی برادران سپاه رد شدیم و کنار هم نشستیم. همدردی تازه ای که تأخیر پروازهای هردو بود باعث شد از صحبت های او بهره مند شوم. صنعتگر باسابقه سردخانه ساز بود. سال 1374 از آمریکا با سرمایه قابل توجهی بازگشته و کارخانه ای در شهر خودش تأسیس کرده بود. به شدت از رکود و واردات بی حساب و کتاب می نالید. از قول مسئول شهرک صنعتی نصیرآباد رباط کریم می گفت این شهرک 22هزار کارگر داشته که حالا تعدادشان به 1900 نفر سقوط کرده است! می پرسید، 20100 نفری که بیکار شده اند چه می کنند، چه خطراتی آنها و خانواده ایشان را تهدید می کند؟ از من می خواست کاری بکنم. با تبادل تلفن خداحافظی کردم. موضوع اصلی کور همین است و تا فساد و زدوبند، مدیران وابسته و سوءسیاست باشد رفع تحریم هم افاقه نمی کند".
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان