به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، عباس عبدی، تحلیلگر و فعال سیاسی است که زاویه نگاه خاص خود را دارد. او سال هاست که در قالب تشکل ها و سازمان های سیاسی فعالیت نمی کند و راه خود را می رود، به همین دلیل نیز ابایی ندارد نظراتش با نهادها و حتی تصمیم جمعی اصلاح طلبان متفاوت باشد. کمتر از ٩ ماه به انتخابات ریاست جمهوری آینده باقی مانده است. در میان اصلاح طلبان برای چگونگی مواجهه با انتخابات نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای معتقدند باید بی چون و چرا با تمام ظرفیت پشت سر روحانی ایستاد و عده ای دیگر این حمایت از روحانی را منوط به مذاکره با وی می دانند. عبدی به دسته اول نزدیک تر است. او هم می گوید که بدون شرط گذاشتن باید از روحانی حمایت کنیم. در پاسخ به عده ای که نتیجه این نوع حمایت را دور شدن روحانی از اصلاح طلبان و چرخش او به سمت جناح راست می دانند نیز می گوید: «حمایت موثر و مشارکت جویانه، فضایی را ایجاد می کند که بازیگر موردنظر مجبور است در این فضا بازی کند.» او حتی حمایت اصلاح طلبان از روحانی را مثل حمایت از تیم ملی فوتبال می داند و معتقد است حمایت از تیم ملی فوتبال یک انتخاب بین چند گزینه نیست بلکه روندی عادی و طبیعی است. اما در عین حال زلف اصلاح طلبی را به روحانی گره نمی زند و معتقد است باید به گونه ای بازی کرد تا او در زمین اصلاح طلبی قرار گیرد. در توضیح این نگاه خود می گوید: «اصلاح طلبان باید بازی خودشان را انجام دهند و گمان کنند که روحانی بهتر از دیگران می تواند نقش مناسبی را در این بازی ایفا کند.» پاسخ عبدی به پرسش های «اعتماد» در ادامه می آید.
مهم ترین مشکلات و مصایب دولت روحانی در یک سال آینده در چه محورهایی خلاصه می شود؟
مشکلات این دولت گوناگون است. از یک سو خنثی کردن اقدامات تندروها که در ماه های گذشته با شیب قابل توجهی در حال افزایش بوده است. البته به نظر می رسد که سخنرانی مثبت مقام رهبری در دیدار اخیر با هیات دولت تاحدی مانع آنان در ادامه این برنامه های ضد دولتی شود. از سوی دیگر چگونگی پیش بردن برجام است. هرچند تا اینجا نیز دستاوردهای خوبی داشته، ولی نیازمند قدری گشایش و پیشرفت بیشتر است. همچنین تداوم دادن به ثبات اقتصادی و رسیدن به رشد ٥ تا ٦ درصد در سال جاری خیلی مهم است. یک مشکل داخلی دیگر نیز دارد که چگونه بتواند انسجام فکری و مدیریتی را در درون بخشی از بدنه دولت تامین کند. چگونگی تعامل با موافقان دولت نیز بخش دیگری از ماجراست، به نحوی که اجازه ندهد شکافی در میان موافقان دولت رخ دهد. موافقان اصلاح طلب یا اصولگرا. در حوزه خارجی ممکن است با مسائل پیش بینی نشده ای مواجه شویم که مواجهه با آنها نیز مشکلات خاص خود را خواهد داشت. اوضاع منطقه، مسائل امنیتی و انتخابات امریکا هرکدام می تواند مساله ساز باشند.
روحانی چگونه می تواند از پس این مشکلات برآید؟
پیش از هر چیز باید گفت که رییس جمهور یا دولت تنها بازیگر این بازی نیست. بازیگران زیادی در این میان نقش دارند. نیروهای سیاسی به ویژه اصلاح طلبان و نیز جناحی از اصولگرایان و کل مجلس نیز در این فضای سیاسی نقش بازی می کنند. حل این مشکلات راه حل های کارشناسی دارد که طبعا باید برحسب مورد از کارشناسان ذی ربط پرسید. ولی مقدم بر این راه حل های کارشناسی یک فضای عمومی لازمه حل این مشکلات است که بنده سعی می کنم به آنها اشاره کنم. البته شکل دادن این فضا فقط ناشی از عملکرد دولت و رییس جمهور نیست، ولی آنها نقش مهمی دارند. نخستین عنصر، پرهیز از تنش میان مجموعه نیروهایی  است که بالفعل و بالقوه طرفدار یا حامی این دولت هستند، این مجموعه همه اصلاح طلبان تا بخش مهمی از اصولگرایان را در برمی گیرد. اساس این فضا بر تعمیق شکاف موجود میان اصولگرایان تندرو با اصولگرایان دیگر و معتدل است. عنصر دوم کاهش تنش در سطح بالای سیاست است. وارد شدن در مجادلات گفتاری و تنش آمیز در این سطح به سرعت به سطوح پایین سرریز می شود و عنصر اول را نیز از میان می برد. عنصر سوم حداکثر کوشش برای پیش بردن برجام است. به هر دلیلی برجام تعیین کننده ترین عنصر در حیات سیاسی ایران شده است. اگرچه بازگشت ناپذیر است، ولی به میزان پیشرفتی که در آن رخ می دهد، در فضای عمومی و سیاسی نیز تاثیرگذار می شود و برعکس. به نظرم همه نیروها به میزانی که به این سه مساله عام توجه داشته باشند، فضا را برای اتخاذ اقدامات کارشناسی جهت حل آن مشکلات آماده می کنند.
نسبت وزن مشکلاتی که به طور طبیعی بر سرراه موفقیت او وجود دارد (اعم از تورم، بیکاری، رشد پایین اقتصادی و...) با مشکلاتی که مخالفان او با ابزارهای سیاسی ایجاد می کنند چگونه است؟
این دو نوع مشکلات از یک جنس نیستند که قابل قیاس باشند، ولی به شدت یکدیگر را تشدید می کنند. ضمن اینکه حل مشکلات اقتصادی تا حدی وابسته به راه حل های کارشناسی است، در حالی که مشکلات سیاسی، راه حل های راهبردی تری را می طلبد.
مهم ترین پروژه های جریان رقیب برای مخدوش کردن اعتماد مردم به روحانی چیست؟
رقیب دو دسته مخاطب دارد. یک دسته مخاطبان خودی است که گروهی خاص هستند و دسته دیگر عموم مردم هستند، عموم مردم هم اولویت های گوناگونی دارند. ولی نکته اینجاست که پروژه های رقیب برای این دو دسته لزوما همسو نیست و حتی یکدیگر را خنثی می کند. برای مخاطبان خاص خودشان به تضعیف ارزش های فرهنگی و دینی، انقلاب، مبارزه با امریکا و... استناد خواهند کرد. ولی چون این موارد کارایی لازم را در میان مردم ندارد، برجسته کردن موضوعاتی چون فیش های حقوقی و ضعف های اقتصادی برای عموم مردم در نظر گرفته می شود. ولی همانطور که گفتم این موارد بعضا در تعارض است زیرا افکار عمومی بخشی از حل مشکلات اخیر را در گزاره هایی می بیند که برای مخاطبان خاص ضعف محسوب می شود.
ارزیابی شما از سناریوهای انتخاباتی جریان ضدروحانی چیست؟
واقعیت این است که سناریوهای انتخاباتی منتزع از رفتار دولت و اصلاح طلبان شکل نمی گیرد و طرف مقابل نیز در وضعیتی نیست که بی توجه به شرایط عمومی و عملکرد این طرف بتواند سناریویی مستقل طراحی و اجرا کند. ضمن اینکه وحدت لازم را نیز برای طراحی یک سناریو ندارند. جناح رقیب به لحاظ راهبردی در وضعیت تعلیق قرار دارند. بنابراین آنها سعی می کنند تضعیف نمایند و مشکل آفرینی کنند، ولی سناریوی نهایی به صورت اقتضایی در دو ماه آخر شکل خواهد گرفت.
آیا می توان ماجرایی مانند فیش های حقوقی را در ردیف مشکلات پدید آمده توسط مخالفان گنجاند؟ این ماجرا چه هزینه هایی را به دولت تحمیل کرد؟
هم بلی و هم نه. نه به این دلیل که این موضوعی واقعی بوده و آنها به دروغ در کاسه دولت نگذاشته اند. این وظیفه دولت بوده که مستقل از مخالفان به این مساله رسیدگی می کرد و اجازه نمی داد که چنین اتفاقی رخ دهد. به علاوه برجسته سازی آن فقط ناشی از مخالفان نبود. بلکه طرفداران دولت حتی بیشتر از مخالفان به این موضوع پرداختند چون انتظار این را نداشتند. ولی طبیعی است که منتقدین دولت هم مثل هر مخالف دیگری وارد ماجرا شوند و به آتش این تنور بدمند، و چنین هم کردند. ولی یک نکته را فراموش نکنیم، اینگونه امور اثرات قطعی و ذاتی ندارند، اثرات آن بستگی به واکنش ما دارند. فیش های حقوقی یک تهدید برای دولت بود، ولی یک فرصت هم هست. نفس اینکه این حد از بی عدالتی به این دولت بخشیده نمی شود ولی میلیارد میلیارد اتلاف و سوءاستفاده دولت پیش نادیده گرفته می شود، نقطه قوت این دولت است. سخنان رهبری هم این را تاکید می کرد که فیش های حقوقی موجب لطمه به اعتماد به دولت شده ولی می دانیم که دولت پیش با وجود تمامی فسادهایش دچار این لطمه نشد، برای اینکه برای آن دولت اعتمادی باقی نمانده بود که حتی فساد معاون اولش هم به آن لطمه بزند.
طی یکی دو ماه گذشته برخی بر طبل احتمال رد صلاحیت روحانی می کوبند و برخی دیگر از عدم تمایل وی به حضور مجدد در انتخابات (به دلیل فشارهای مخالفان) . احتمال وقوع یکی از این دو رخداد را چطور ارزیابی می کنید؟
سخن گفتن از احتمال در این مورد نادرست است، چون احتمال برای امور تکرارشونده است و نه موارد منفرد. ولی فراموش نکنیم که مشابه این حالت در رد صلاحیت در انتخابات سال ١٣٨٠ نیز به وجود آمده بود. حکومتی که برجام را تصویب و تایید می کند، به عقلانیتی سیاسی فراتر از این حرف ها رسیده است که ملاحظات عملی را در نظر نگیرد. فراموش نکنید، چه رد صلاحیت و چه تایید صلاحیت متاثر از ملاحظات سیاسی است و ریشه در معیارهایی جدا از واقعیت ندارد. همانطور که آقای هاشمی برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شد ولی برای خبرگان تایید!! ولی انتشار این خبرها نیز جهت عادی سازی و جوسازی است. نیامدن روحانی هم به گمانم بی معناست. وقت خود را صرف پاسخ های ذهنی به این دو پرسش جذاب ولی دور از ذهن نکنیم. حداقل در شرایط کنونی دور از ذهن است.
از میان چهره هایی نظیر احمدی نژاد، قالیباف، جلیلی، لاریجانی، ضرغامی و صفارهرندی، فکر می کنید کدام یک توان رای آوری مقابل روحانی دارند؟
با وجود آنکه ساختار سیاسی ایران حزبی نیست و نامزدهای حزبی وارد میدان نمی شوند، ولی رای آوری آنان بیش از اینکه فردی باشد، جریانی است. انتخابات مثل مسابقه دو میان چند نفر نیست که هرکدام سریع تر بدوند برنده شوند. انتخابات مثل مبارزه دو گروه بزرگ است که فرماندهی و رهبری واقعی یا نمادین آنها نقش به نسبت حاشیه ای دارد. حداکثر ٢٠ درصد (یک رقم ذهنی) در نتیجه نهایی نقش دارد. بنابراین اسامی را کنار بگذارید، ابتدا ببینیم فضای عمومی مساعد چه جریانی است؟ اگر ٥٠-٥٠ بود، آنگاه می توان برای افرادی که دو طرف را نمایندگی می کنند جایگاهی قایل شد. واقعیت این است که افراد مورد نظر شما از این سنخ نیستند، هرکدام می توانند بخشی از شکاف ها را نمایندگی کنند، ضمن اینکه تایید صلاحیت برخی از آنها تقریبا غیرممکن است. فارغ از همه این نکات به گمانم در شرایط امروز (٩ ماه دیگر بحث دیگری است) فضای عمومی علیه آنان است و قادر به هیچ نوع رقابت موثری نیستند.
دولت روحانی برای عبور از چالش های سیاسی در ماه های باقیمانده و خارج نشدن کنترل اوضاع از دستش باید چه کاری انجام دهد؟
سه عنصری که در پاسخ به نخستین پرسش ها گفتم، باید خط مشی عمومی اصلاح طلبان هم باشد، حداقل دو مورد اول آن جزو وظایف آنان است. اصلاح طلبان در جایگاه سهم خواهی نیستند، و به نفع آنان هم نیست. اصلاح فضای عمومی از هر چیز دیگری برای آنان مهم تر است. اصلاح طلبان باید به منطق ١٣٩٢ و ١٣٩٤ ملتزم باشند و خطای بعد از اسفند ١٣٩٤ را در مجلس مرتکب نشوند. مشکلات این کشور قرار نیست با یک انتخابات حل شود و حل هم نخواهد شد. اگر بتوان چند گام هرچند کوچک نیز برداشت، گام هایی که حداقل بازگشت ناپذیر به نظر برسند، بهتر است از برداشتن گام های بزرگی که به راحتی برگشت می شوند.
اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو چگونه باید وارد عمل شوند؟
حمایت موثر و حتی غیرمشروط! برخی ها گمان می کنند که چنین حمایتی دست طرف را باز می گذارد تا کارهایی را انجام دهد که به نفع اصلاح طلبان نیست. بله این برداشت به ظاهر منطقی از ماجراست. ولی بنده در این مورد عکس این را فکر می کنم. حمایت موثر و مشارکت جویانه، فضایی را ایجاد می کند که بازیگر موردنظر مجبور است در این فضا بازی کند. این اشتباه است که ذهن بازیگر را به مسائل بده و بستان معطوف کنیم. البته نقد کردن دولت فارغ از این مساله است ولی سهم خواهی به کلی غلط است و برخی سهم خواهان هستند که فضاهای مشروط را ایجاد و سهم خواهی خود را پشت اصلاح طلبی پنهان می کنند. مساله امروز کشور قدرت گیری اصلاح طلبان نیست، بلکه مساله اصلی قدرتمند شدن اصلاح طلبی است و چه بسا این کار از طریق برخی نیروهای اصولگرا بهتر و پایدارتر محقق شود. مواظب باشیم فریب شعارهای سهم خواهانه را نخوریم.
انتظار اصلاح طلبان از روحانی و دولت احتمالی وی در سال ٩٦ چیست؟ آیا او می تواند و باید مطالبات اختصاصی اصلاح طلبان را نیز برآورده کند؟
تثبیت دستاوردهای خارجی؛ عادی سازی وضع کشور، ادامه ثبات اقتصادی و کنترل نسبی تورم و حرکت دادن به اقتصاد، ایجاد فضای عمومی برای ظهور و بروز کنش های مدنی و... اینها همه در سه سال اخیر کمابیش رخ داده و باید تداوم پیدا کند. یک دولت اصلاح طلب چه کارهایی بیش از این دستاوردها می توانست یا می خواست انجام دهد؟ البته بنده واقف هستم که در برخی موارد نیروهایی در مصدر امور هستند که قادر به تحقق این اهداف نیستند و حتی باور به آنها ندارند و بدتر اینکه مخالف هم هستند. بله اینها از جمله ضعف ها است، باید کمک کرد که حل شود ولی اینها مصادیق حاشیه ای است. بنابراین نمی دانم مطالبات اختصاصی یعنی چه؟ اگر منظورتان حصر است که این موضوعی است میان اصلاح طلبان و حکومت، خودشان باید آن را حل کنند، نه اینکه انتظار حل آن را از دولت داشته باشند. اصولا سطح این مساله فرق دارد. چند روز پیش در جمعی از دوستان همین مساله طرح شد، وقتی نظرم را دادم، گفتند که روحانی شعار رفع حصر را داد. من هم گفتم چون شما خوش تان می آمد این شعار هم داده شد، باید شما عقل می داشتید و باور نمی کردید! من از روز اول هم آن را باور نکردم. اگر کسی بگوید به من رای بدهید و قول می دهم وزنه یک تنی را یکضرب بزنم. شاید برای او ایراد باشد که چنین ادعایی را کرده ، ولی ما که این ادعا را می پذیریم، از خودمان رفع مسوولیت نکنیم. باید می دانستیم که این مساله در حوزه اختیارات و حتی قدرت او نیست.
ماموریت روحانی برای ٤ سال دوم چیست و در راه انجام این ماموریت اصلاح طلبان کجای آن قرار می گیرند؟
ادامه راه چهار سال اول با قدری تعمیق بیشتر و تثبیت آن دستاوردها. اصلاح طلبان هم می توانند به عنوان مهم ترین نیروی سیاسی این راه را برای پیمودن هموار کنند و بار اضافی را از دوش دولت بردارند و کارهای خودشان را به عهده دولت نیندازند. نقش اصلاح طلبان در تعمیق این اهداف بسیار بیشتر از دولت است.
نقد عملکرد روحانی با توجه به حمایت از وی باید چه الزامات و ملاحظاتی داشته باشد؟
هیچ الزاماتی ندارد. نقد هدیه است. هرچه می توانید نقد کنید. برای نقد که نباید محدودیت قایل شد. طبیعی است انسان مسوول، لحن و ادبیاتی را در نقد انتخاب می کند که حتی المقدور موثر هم باشد، ولی محدودیت برای نقد نباید گذاشت.
آیا در انتخابات سال ٩٦ روحانی بیش از سال ٩٢ به حمایت اصلاح طلبان نیاز دارد؟
این پرسش از اساس نادرست است و متاثر از یک ذهنیت انحرافی سیاسی است. اساسا اصلاح طلبان از کسی نباید حمایت کنند، آنان باید بازی خودشان را انجام دهند و گمان کنند که روحانی بهتر از دیگران می تواند نقش مناسبی را در این بازی ایفا کند. ما نه از روحانی، از هیچ کس دیگر نباید حمایت کنیم، ما باید خط مشی خود را داشته باشیم و بعد ببینیم که چه کسی بهتر و موثرتر و عملی تر از همه می تواند در این خط مشی ایفای نقش کند. مثل تماشاگرانی که تیم ملی فوتبال خود را حمایت می کنند، پیروزی آن تیم را پیروزی خود می دانند، بنابراین حمایت از تیم ملی، یک گزینه در کنار سایر گزینه ها نیست، این کاری است که باید انجام دهیم. بنابراین اصلاح طلبان هستند که باید دنبال کسی بگردند که نقش مناسبی برای آنها ایفا کند و نه برعکس.
بسیج بدنه اجتماعی برای رای مجدد به وی آسان تر از سال ٩٢ است یا سخت تر؟
الان نمی توان به این پرسش پاسخ داد. ولی به نظرم در سال ١٣٩٢، این بدنه اجتماعی بود که رهبران اصلاح طلب را بسیج کرد و نه برعکس! امیدوارم این بار دچار وضعیت گذشته نشویم.
به لحاظ فردی آیا ارزیابی ای از میزان محبوبیت روحانی و رشد یا کاهش آن در اجتماع دارید؟
خب برخی از نظرسنجی ها هست. ولی نتایج روز انتخابات با این نتایج لزوما یکسان نخواهد بود. زیرا الان به رضایت از عملکرد یک شخص پاسخ می دهند. در حالی که روز انتخابات باید گزینش کنند میان چند نفر. معادله تصمیم گیری در این شرایط فرق خواهد کرد. بنابراین از روی نتایج محبوبیت سنجی فعلی نمی توان برای انتخابات قضاوت قطعی کرد.
تا رسیدن به مقطع انتخابات مفروض بر اینکه شرایط دولت مانند سه سال گذشته باشد و اتفاق خارج از قاعده ای رخ ندهد تصور می کنید آرای وی ریزش داشته باشد یا افزایش؟
در واقع منظور شما این است که اگر الان انتخابات شود، چه نتیجه ای حاصل خواهد شد، به نظرم آرای او تا ٦٠ و ٦٥ درصد خواهد رسید.
اگر به هر دلیلی روحانی سال ٩٦ دیگر رییس جمهور نباشد چه آینده ای در انتظار کشور خواهد بود؟
نبودن یک مساله است، چگونه نبودن مساله دیگری است. نبودنش در مقایسه با چگونه نبودن اهمیت بسیار کمتری دارد. بنابراین چون من نمی دانم یا الان قادر نیستم حالات مختلف چگونه نبودن را تعیین کنم، طبعا قادر به پاسخ دادن نیز نیستم.
در ٩٦ بدون روحانی اصلاح طلبان کجای جغرافیای سیاسی ایران قرار می گیرند؟
  سرنوشت اصلاح طلبان دست خودشان است. اصلاح طلبی که سرنوشت خودش را به وضعیت دیگران گره زده باشد، همان بهتر که نباشد. نمی دانم این فقدان اعتماد به نفس از چه زمانی مثل خوره به جان آنان افتاده و یک روز سرنوشت خود را به هاشمی گره زدند، یک روز به روحانی و یک روز دیگر... نیرویی که سرنوشت او را دیگران رقم بزنند ارزش پیشرو نامیدن ندارد. بنابراین آنان باید سرنوشت خود را مستقل تعریف کنند و سرنوشت دیگران را تابع عمل خود. البته برای این کار نیازمند راهبردهای موثر و جدیدی و مشکل از اینجاست که فاقد چنین راهبردی هستند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان