به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر ،حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب در خصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: متاسفانه شاخص های آماری موجود در دولت یازدهم نشان می دهد که کماکان نابرابری و فقر در جامعه در حال افزایش است و این موضوع قابل تذکر است. وی افزود: نابرابری را نمی توان فقط با ضریب جینی مصرف خانوارها در کشور تعیین کرد. در شرایط کنونی آنچه مسلم است، این است که فقر و نابرابری طی دولت های نهم، دهم و یازدهم افزایش پیدا کرده و علت اصلی آن را باید در افزایش شاخص های اقتصادی چون رکود، تورم و بیکاری و همچنین عدم تناسب رشد درآمدهای خانوارهای حقوق بگیر با رشد تورم بررسی کرد. این اقتصاددان بیان کرد: شاخص های بسیاری اعم از شاخص های تغذیه ای، شاخص های دسترسی به مسکن مناسب و دسترسی به خدمات سلامت و همین طور خدمات آموزشی وجود دارند که به عنوان مولفه های اصلی رفاه در جامعه تلقی می شوند، اما متاسفانه وضعیت این شاخص ها طی 10 سال گذشته بدتر شده است. راغفر گفت: به نظر من مناظره های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیانگر این مطلب بود که توجه به مساله فقر و نابرابری تبدیل به یک گرداب سیاسی شده است. اگرچه این موضوع از ابتدا به همین نحو بود، ولی این تصور که صرفا با ایجاد رشد می توان به نابرابری و فقر گروه های پایین جامعه غلبه کرد، مدت هاست که اعتبار خود را از دست داده است. ما ضمن اینکه نیازمند رشد اقتصادی در کشور خود هستیم، باید توجه به گروه های پایین جامعه و حمایت از فقرا را مورد تاکید قرار دهیم، به نحوی که رشد درآمد گروه های پایین جامعه بیشتر از سرعت رشد گروه های پردرآمد باشد. وی افزود: در این رابطه باید یک تغییر جهت اساسی در نوع نگرش به سیاست های اقتصادی و تغییر فلسفه اقتصادی 30 سال گذشته در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد و اقتصاد از این نگرش اقتصاد حاکمیتی به اقتصاد مردمی تغییر کند، به نحوی که در این تغییر جهت مردم، به ویژه در شرایط کنونی گروه های پایین جامعه و جوانان، مورد تاکید قرار گیرند. این اقتصاددان گفت: همچنین لازم است اشتغال زایی برای گروه های مختلف در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه به دلیل اتخاذ همین سیاست های اقتصادی طی سه دهه گذشته از تحصیل بازماندند و در واقع در زمره نیروی کار فاقد تحصیلات به حساب می آیند. از طرف دیگر ما شاهد رشد دانش آموختگان دانشگاهی هستیم که آنها نیز بالاترین میزان رشد بیکاری را در شرایط کنونی به خود اختصاص داده اند. راغفر عنوان کرد:  این موارد نیز باید به طور جد مورد توجه قرار گیرند و در سیاست ها گنجانده شوند. توجه به این نکته ضروری است که سیاست های ایجاد اشتغال برای گروه های مختلف جامعه کاملا متفاوت است، یعنی هر گروه به طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرند و از بلندپروازی های امکان ناپذیر در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به همه مولفه های اقتصاد داخلی و خارجی باید پرهیز شود. وی گفت: در ضمن باید امکاناتی فراهم کرد که به تدریج اعتماد بخش خصوصی با خروج نهادهای قدرت از اقتصاد فراهم شود، به گونه ای که بخش خصوصی آینده روشن و عادلانه تری در دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و همین طور اعمال قوانین و مقررات جاری کشور در چشم انداز تمام فعالیت های خود متصور شود تا از این طریق امکان جذب چه سرمایه های خارج از کشور و چه سرمایه های داخل فراهم شود و به تبع آن شاهد رشد و رونق حوزه ها و قلمروهای مختلف حیات اقتصاد کشور باشیم. راغفر تصریح کرد: تحقق این موارد علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح فضای کسب وکار کشور است، به خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور نیز بسته است تا به عنوان یک پیش شرط مورد توجه قرار گیرد. باید همزمان عزم جدی در سطح ملی برای حل و فصل بحران بانکی در کشور شکل گیرد و این موضوع فقط مربوط به دولت نمی شود و تمام ارکان نظام حکومتی را دربرمی گیرد. وی گفت: برای تحقق این امر نیز نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور هستیم که همین موضوع نیز بخش دیگری از اصلاحاتی است که می تواند به تصحیح کارکرد اقتصاد کشور و برقراری یک نظام بهینه تخصیص منابع در جامعه کمک شایانی کند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان