دکتر محمدرضا طالشی در گفت وگو با لنگرخبر اظهار کرد: با توجه به بروز بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو در کشور و به منظور آشنایی افراد در معرض خطر این بیماری علی الخصوص دامداران لنگرود، دوره های آموزشی - ترویجی در این شهرستان برگزار می شود. وی بابیان اینکه این دوره آموزشی - ترویجی ویژه روستائیان است، گفت: شبکه دامپزشکی با همکاری اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود این دوره را برگزار می کند. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان لنگرود افزود: در این دوره ها فراگیران با این بیماری و راه های پیشگیری و کنترل آن آشنا شدند. طالشی بیان کرد: تعداد 30 نفر در این دوره شرکت کردند و تشکیل این دوره ها همچنان در شهرستان ادامه دارد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان