به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر،  در پایان جلسه تحلیف، معاون وزیرخارجه کشورمان، خانم موگرینی را که جزو مهمانان ویژه این مراسم بود، برای ثبت عکس یادگاری با تعدادی از نمایندگان مجلس، به نزدیکی این نمایندگان هدایت کرد؛ اتفاقی که با رفتار زشت، تعجب برانگیز و خارج از شأن تعدادی از اهالی بهارستان مواجه شد. این نمایندگان موبایل به دست و با چهره ای خندان و تاسف برانگیز و آن هم با رفتاری عجیب، موگرینی را سوژه سلفی گرفتن کردند. اتفاقی که باعث اعتراضات گسترده مردم به این رفتار شد.

نمایندگان برای ثبت تصویر با خانم موگرینی به قدری هیجان زده شده بودند که حتی امکان داشت به اموال مجلس نیز صدمه بزنند. آنان علاوه بر عکس های سلفی و عکسبرداری شخصی از موگرینی، در شرایطی که یک حائل بین جایگاه میهمانان ویژه و نمایندگان مجلس فاصله انداخته بود، با فدریکا موگرینی  عکس دسته جمعی نیز انداختند. عکاس این عکس نیز کسی جز حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه نبود.

انتشار این تصاویر بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت. کاربران شبکه های اجتماعی با انتقاد از حرص و ولع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای گرفتن عکس سلفی و یادگاری با یک مقام اروپایی، این اقدام را نشان دهنده وجود یک نوع حس حقارت در نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اروپا و غرب دانستند. آنان با تکیه بر همین دیدگاه از نمایندگان خواستند اگر شأن شخصی خود را در مواجهه با اروپاییان نگه نمی دارند، شأن ملت را نگاه دارند و از گرفتن این تصاویر حقارت آمیز عذرخواهی کنند.

برخی نیز دست به قلم بردند و خاطرات احتمالی موگرینی را از حضور در ایران نوشتند. آنان به نقل از موگرینی نوشتند: «ما عاشق تحریم کردن اونها بودیم، اونها عاشق سلفی گرفتن با ما». برخی دیگر نیز خواستار تجدیدنظر اساسی در اعتبارنامه نمایندگانی شدند که با سلفی حقارت خسارت جبران ناپذیری به آبرو، حیثیت و عزت ملت و مملکت وارد کردند. برخی دیگر از کاربران معتقد بودند تصویر ناامیدکننده نمایندگان مجلس با خانم موگرینی مساله جدیدی نیست و این تصویر تنها حس حقارتی را که چند سالی است برخی مسؤولان نسبت به اروپا و آمریکا دارند به تصویر کشیده است.

با این همه نگاهی به تصاویر، چهره ای آشنا را به رخ می کشد. محمدصادق حسنی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم با شعف و خوشحالی، در جمع نمایندگان سلفی بگیر ایستاده و گویا حسابی از دیدن موگرینی ذوق زده شده است.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان