مریدامام خامنه ای هستم/تنها لیستی که پذیرفته ام جامعه مدرسین است، بقیه بدون هماهنگی بود/شورای رهبری بحثی انحرافی است

دکتر رمضانی با بیان اینکه بنده خود را مرید و مطیع مقام معظم رهبری میدانم گفت : در مقطعی تمایل به حضور در کشور داشتم ولی رهبر معظم انقلاب به من فرمودند حضورم در آلمان ضروری است و آنجا خط مقدم جبهه است.