می‌توانم قسم یاد کنم که در عالم احدی را اشبه به امام معصوم، از مقام معظم رهبری نمی‌شناسم

آیت‌الله مصباح یزدی با بیان اینکه در عصر حاضر مصادیق بارز مبلغ رسالات الله که “یخشونه و لا یخشون احدا الا الله” باشند، امام و بعد از ایشان رهبری هستند، گفت: با توجه به تجربیاتی که در طول هشت دهه از زندگی خود داشته‌ام، می‌توانم قسم یاد کنم که در عالم احدی را اشبه به امام معصوم، از مقام معظم رهبری نمی شناسم.