امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه بحث دیپلماسی دفاعی دقیقا مبتنی بر قدرت است، گفت: کارت ورود به جلسه مذاکره قدرت است و هر قدر این قدرت بسط پیدا می کند و جبهه مقتدر و محور مقاومت شکل می گیرد به اقتدار کشور برای گفتگو می افزاید. به گزارش ایسنا به نقل از

برخی جوری وانمود می‌کنند با حل شدن برجام کشور گلستان شده/امید به بیرون موجب شد اقتصاد مقاومتی بر زمین بماند/رهبری در انتظار اجرا و اقدام اقتصاد مقاومتی هستند

امام جمعه موقت تهران گفت: برخی جوری وانمود می‌کنند که با حل شدن برجام کشور گلستان شده و آنچنان این آب‌نبات در دهان‌شان مزه کرده که برجام ۲،۳،۴ را مطرح می‌کنند، نباید به دشمن امید داشت.