صعود بنفیکا در خاک سرد روسیه

دیدار برگشت بنفیکا و زنیت در مرحله یک هشتم نهایی با پیروزی نماینده پرتغال در خاک سرد روسیه و صعود به مرحله یک چهارم نهایی همراه شد.