۹۹ پرونده تخلفات در مرحله اول انتخابات در گیلان تشکیل شده است

دبیر ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گیلان با بیان این که زمان تبلیغات مرحله دوم انتخابات در شهرهای رودبار و رشت از دوم اردیبهشت ماه آغاز شده است، تصریح کرد: در این مرحله، تا کنون گزارشی از تخلفات انتخاباتی برای این شهرها دریافت نشده و پرونده ای تشکیل نشده است.