پذیرش برجام به معنای آشتی با امریکا نیست/کسانی که امریکا را بزک میکنند همراهان انان هستند/تندرو خواندن انقلابیون، تکمیل پازل دشمن است

خطیب جمعه تهران اظهار کرد : انقلاب های مقدس و نامقدس را می توان از همراهان اردوگاه ها شناخت، در چند وقت اخیر برخی انقلابیون را تندرو خطاب می کنند که این همان نقشه ای است که پازل دشمن را تکمیل می کند.