فکر روز و شبم تأمین هزینه های میلیونی همسر جانبازم شده است/ به خاطر مسائل مالی از آب شهر محروم هستیم

همسر جانباز فرامرز بنوره با بیان اینکه فکر روز و شبم تأمین هزینه های میلیونی همسر جانبازم شده است، گفت: پزشکان برای درمان همسرم داروها و اسپری خارجی تجویز می کنند که هر سه ماه یک بار حدود ۵ تا ۶ میلیون فقط هزینه داروهای ثابتش می شود.