نتیجه سه سال دیپلماسی لبخند دولت/ از تحقیر حجاج تا سرقت ۲ میلیارد دلاری از حساب مردم ایران + فیلم

با اینکه دولت همه توانش را روی دستگاه دیپلماسی گذاشته و نگاهی به موضوعات اقتصادی و فرهنگی ندارد اما در بسیاری از موضوعات دیپلماسی نیز نتوانسته است از حق مردم این کشور به درستی دفاع کند.