چالش‌های سیاسی- اجتماعیِ پیش‌ِروی چهار مدعی جانشینی هاشمی

مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی که همواره به عنوان راس جریان کارگزاران سازندگی به جساب می آمد، در یک دهه اخیر عملا به ریش سفید و حکم سیاسی جریان اصلاحات نیز تبدیل شده بود و همین عامل هم باعث شده بود که این دو جریان در کنار یک دیگر در چند سال اخیر به نقش آفرینی سیاسی بپردازند، حالا در فقدان هاشمی ۴ نفر مدعی جدی جایگزینی او هستند.

دانشجویان هاشمی را با شعار “هاشمی هاشمی بصیرت بصیرت” بدرقه کردند

هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی که روز گذشته در مسیر استان گلستان به منظور استراحت و صرف نهار توقفی نیم ساعته در دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد داشتند؛ در زمان ترک این دانشگاه با شعار “هاشمی هاشمی بصیرت بصیرت” دانشجویان مواجح شدند.