اقدامات بیشتری مانند حکم دیوان عالی آمریکا در راه است/خرید اوراق آمریکایی در «دولت اصلاحات» صورت گرفت

یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اظهارات جهانگیری مبنی بر مقصر دانستن دولت قبل در خرید اوراق آمریکایی گفت: خریداری این اوراق در دولت اصلاحات صورت گرفته و در دولت گذشته صرفاً این موضوع تمدید شده است.