دفاع مطهری از رییس دولت اصلاحات در تلویزیون

علی مطهری، منتخب دوم مردم تهران در آنتن زنده تلویزیون به دادستان پایتخت توصیه کرد در روش‌های خود و ممنوع‌التصویر کردن افراد، تجدیدنظر کند چون به تعبیر او، کم‌کم برای مردم مرجع می‌شوند.