انتظار حمایت‌های بیشتری از ارگان‌های دولتی لنگرود داشتم/یاد گرفتم که از کسی توقعی نداشته باشم

این کارگردان صاحب نام تئاتر ایران با گلایه از برخی برخوردهای صورت گرفته از جمله عدم امکان انجام تبلیغات شهری گفت: فکر می کردم بعد از نمایش رعنا که موفقیت‌هایی داشت، حمایت بهتری از سوی ارگان های مختلف دولتی صورت بگیرد اما… یاد گرفتم که از کسی توقعی نداشته باشم و کار خودم را انجام دهم.