خدا لعنت کند کاندیدایی که خرید آرا می کند

عظمتی با اشاره به بد اخلاقی هایی که در ایام انتخابات رخ داد تصریح کرد: “برخی از این بداخلاقی ها از دورهای گذشته باب شده و گاها نهادینه شده است و خدا لعنت کند کاندیدایی که خرید آرا می کند و یا تفکر خرید آرا دارد.”

خرید و فروش رأی مانع ورودم به مجلس شد

کاندیدای علی آباد در انتخابات مجلس با اشاره به اهمیت سلامت انتخابات، گفت: بخاطر بد اخلاقی هایی که در جریان انتخابات صورت گرفت نتوانستم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنم

چند میگیری رأیت رو بفروشی؟

یاد گرفته بودیم که در تفکر شیعه هدف وسیله را توجیه نمی کند اما …می دانیم که صندوق رای، وسیله انسان مدرن برای توزیع عادلانه قدرت، ثروت، معرفت و منزلت میان شهروندان است، ولی وقتی این ابزار، برای اهداف غریزی بدوی به کار گرفته شود هرانسان آزاده ای را دچار شرم می کند.