ایتنا – نخست وزیر دانمارک در بخشی از سخنرانی سال نو خود اظهار داشت: «دانمارکی‌ها تا سال ۲۰۲۵ می‌بایست این شانس را داشته باشند که در مسیر‌های محلی از پروازهای سبز استفاده کنند، ما در نهایت تا سال ۲۰۳۰ باید بتوانیم برای سفرهای محلی در دانمارک کاملا سبز پرواز کنیم.» منبع

ایتنا – نخست وزیر دانمارک در بخشی از سخنرانی سال نو خود اظهار داشت: «دانمارکی‌ها تا سال ۲۰۲۵ می‌بایست این شانس را داشته باشند که در مسیر‌های محلی از پروازهای سبز استفاده کنند، ما در نهایت تا سال ۲۰۳۰ باید بتوانیم برای سفرهای محلی در دانمارک کاملا سبز پرواز کنیم.» منبع

حمایت اروپا از برجام به قوت خود باقی است/ درباره اتفاق دانمارک باید منتظر اطلاعات بیشتر باشیم

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اتهامات اخیر دانمارک علیه ایران گفت که اتحادیه اروپا همچنان از برجام حمایت می‌کند و درباره این اتفاق اعضا منتظر اطلاعات بیشتر هستند.