ضرورت بکارگیری خلاقیت در معرفی فرهنگ و صنایع دستی ایران

عضو فراکسیون صنایع دستی و گردشگری مجلس معتقد است رشد صنعت گردشگری با نوآوری و خلاقیت در نمایش و معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و صنایع دستی ایرانی میسر خواهد شد و برنامه‌هایی از این دست در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز تاثیرگذار هستند.