دولت فکر می‌کند رسانه ملی جدای از آنهاست/شبکه‌های کم مخاطب ادغام خواهند شد

رئیس سازمان صدا و سیما گفت:کسری بودجه سازمان دو دلیل عمده دارد؛ یکی نگاه دولت به رسانه ملی است که معمولا دولت‌ها گمان می‌کنند رسانه ملی یک مجموعه جدا و مستقل از آنهاست که نیازهای دولت‌ها را به شکل واقعی و مطلوب برآورده نمی‌کند.