هر چه در برجام ادعا شد دروغ از آب درآمد/در برجام مشکل آمریکا حل شد نه ایران/برخی رسالت دارند مقابل حرف رهبری بایستند و هر روز خاطره از امام را بگویند

زاکانی با تاکید بر اینکه خواص بی بصیرت با مطرح کردن گفتمان دوستی با آمریکا با تهی کردن انقلاب اسلامی ضربه بزرگی را به کشور وارد کنند گفت: برای مقابله با این جریان باید هوشیارانه گوش به فرمان رهبری باشیم.