برخی برای صندلی ها اقدامات عجیب می کنند بعد در یادواره های شهدا نیز شرکت می کنند!

فرمانده عملیاتی لشکر ۱۶ قدس گیلان با تاکید بر حضور و گرامیداشت یادواره های شهدا افزود : برخی برای به دست آوردن کرسی ها و منسب ها اقداماتی می کنند که در شان کشور انقلابی ایران نیست ولی بعد از به دست آوردن آن مسئولیت،‌ در کنار مردم در یادواره ها شرکت می کنند.