پیگیری جهت رفع موانع بازرگانان در فودسیتی روسیه

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در جریان بازدید از بازار فود سیتی روسیه به بازرگانان ایرانی فعال در این بازار وعده داد تا گامی در جهت کاهش مشکلات آنان برداشته و مساعدت‌ها و پیگیری‌های لازم را برای حل مشکلات آن‌ها به عمل می‌آورد.

آغاز فصلی جدید در روابط تجاری بین ایران و روسیه

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان دفتری از طرف روسی جهت تأسیس نمایندگی اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در مسکو تحویل گرفته شد و امیدوار هستیم که فصل جدیدی در روابط تجاری بین ایران و روسیه آغاز شود.

درخواست مساعدت از سیستم بانکی روسیه جهت مبادلات مالی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه سیستم بانکی روسیه باید برای نقل‌وانتقال پول مساعدت بیشتری کند، افزود: منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس روابط خوبی دارند و این دو منطقه می‌توانند در گسترش روابط دو کشور تأثیرگذار باشند.

درخواست مساعدت از سیستم بانکی روسیه جهت مبادلات مالی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه سیستم بانکی روسیه باید برای نقل‌وانتقال پول مساعدت بیشتری کند، افزود: منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس روابط خوبی دارند و این دو منطقه می‌توانند در گسترش روابط دو کشور تأثیرگذار باشند.