در ۵ سال گذشته هیچگونه اقدام عملی برای سایت سردار جنگل رودسر صورت نگرفته است

منتخب مردم رودسر و املش ادامه داد: نامه هایی از سوی نماینده فعلی در سطح شهرستانها توزیع شد که معاون وزیر نفت اعلام داشته اصلا نفتی وجود ندارد که بخواهیم در این منطقه پروژه ای بنا کنیم و همچنین دیوارکشی های نادرستی که باعث نارضایتی اهالی آن منطقه شده است.