پروژه ملی سایت نفتی سردار جنگل رودسر به فراموشی سپرده شده/ عدم اهتمام و انسجام بین مسئولین گیلانی

به چه علت باید پیشرفت فیزیکی این پروژه تقریبا صفر در صد باشد و با بهانه های پیش پا افتاده همچون تصرف مالکانه زمین دولتی توسط اشخاص،این پروژه متوقف بشود و امید بسیاری از جوانان ناامید شود!