رشت- «اسدالله عباسی» به عنوان بیستمین استاندار گیلان انتخاب شد که ساماندهی وضعیت پسماند، اشتغال زایی و بکارگیری نیروهای جوان و انقلابی از مهم ترین مطالبات گیلانی ها از وی است.