سمفونی آزادی

به گزارش لنگرخبر، سید رضا سید دانش در جدیدترین یادداشت خود نوشت :