تعقیب و گریز مجاهدین خلق با سیانور

سیانور یک درام تاریخی است که با کشته شدن مستشاران آمریکایی توسط گروهک مجاهدین خلق در دهه ۵۰ آغاز می شود. قصه فیلم حول تلاش ساواک برای پیدا کردن این گروهک می چرخد.