با آزادسازی دو شهر نبل و الزهرا جبهه دشمنان متزلزل شد

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان با اشاره به آزادسازی نبل و الزهرا گفت: آزادسازی دو شهر نبل و الزهرا تنها بحث آزادسازی نبود بلکه با این کار عقب و جبهه دشمنان متزلزل شد و این پیروزی در حالی صورت گرفت که این دو شهر قریب به چهار سال در محاصره شدید دشمن بود.