برجام را امضا نکردیم که از آمریکا اجازه بگیریم/دولت برنامه ای برای اداره کشور ندارد/مردم هر چه به آسمان نگاه می کنند خبری از هواپیما نیست

عضو کمیسون امنیت ملی درباره اظهار نظر عراقچی که گفته بود برای ورود هواپیما به ایران منتظر اجازه آمریکا هستیم گفت: ما برجام را امضا نکردیم که از آمریکا اجازه بگیریم و متاسفانه مردم هر چه به آسمان نگاه می کنند خبری از هواپیما نیست.