جهانبخش روی جلد sport هلند

ثبت هفتمین برد متوالی در لیگ برتر باعث شد تا آلکمار به عنوان بهترین تیم سال ۲۰۱۶ هلند مورد توجه بسیاری از رسانه ها و روزنامه های ورزشی این کشور قرار بگیرد.