نفوذی ها، حزب اللهی‌ها هستند، هیچ نفوذی‌ای در خارج نیست!/ لیست ما مورد حمایت موسوی و کروبی است

دختر آقای هاشمی رفسنجانی گفت: هیچ نفوذی نیست که در خارج کشور باشد. نفوذی ها در داخل، خود حزب اللهی های کشورهستند، آنها چهره نفاق گونه دارند، افرادی که چهره حزب اللهی به خود می گیرند اختلاس های فراوان می کنند و از بین آنها بدنبال نفوذی باشید.