فانی در اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان متهم است / در کشور با خرده دزدها برخورد شدیدتری می‌شود

نماینده مردم آستارا در مجلس وزیر مستعفی آموزش و پرورش را در جریان اختلاس صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان نزد افکار عمومی متهم دانست و گفت: دستگاه قضا با اختلاس کنندگان همچون مجرمان فقیر برخورد کند.