اجرای مرحله سوم طرح مواسات با مشارکت پاسداران تیپ نیروی مخصوص لنگرود

فرمانده تیپ نیروی مخصوص میرزاکوچک خان مریدان لنگرود با بیان اینکه مرحله سوم طرح مواسات و کمک مؤمنانه توسط پاسداران این تیپ انجام شد، گفت: در این مرحله نیز ۲۲۰ بسته معیشتی به ارزش ۸۳ میلیون تومان تهیه و توزیع شد.