برخورد قاطع با شایعه کنندگان درباره سپاه در دستور کار است/هر رای مردم، مشت محکمی بر یاوه گویی های دشمن خواهد بود

حسینی شایعه پراکنی را موجب تفرقه در بین آحاد ملت دانست و ادامه داد : اخبارها باید از طریق مراجع مربوطه در رسانه ها و شبکه های مجازی پخش شود که بتوان به انها استناد کرد و نباید به هر اخباری که توسط افراد عادی در زمینه های حساس پخش می شود اعتماد کرد.