لسترسیتی در پی شکار رضا شکاری

پدیده جوان و ملی پوش ذوب آهن مورد توجه صدرنشین لیگ برتر جزیره قرار گرفته و باشگاه انگلیسی برای جذب این بازیکن دعوتنامه رسمی فرستاده است.