در انتخاب های آتی به لیست افراد مومن اعتماد کنیم/بعضی مواقع ممکن است بر علیه دین و انقلاب رای دهیم/راهی جز اتحاد بین نیروهای ارزشی نداریم

فرمانده لشکر عملیاتی سپاه قدس گیلان گفت : با توجه به هربه های دشمن نمی توان از همگان انتظار داشت که فرد اصلح را بشناسند چرا که انسان جایزالخطا است، لازم است در انتخاب های آتی به لیست افراد مومن اعتماد کنیم.