عمو رحمت بازار لنگرود به روایت تصویر

عمو رحمت ۱۵سال پیش دکه چایی را در بازار لنگرود به راه انداخت و می‌گوید، مسافران و اهالی لنگرود که یک بار مهمان دکه‌اش شدند خود را میهمان همیشگی‌اش میدانند.