بازسازی فاز اول مزار شهید املاکی نیازمند مدیریت جهادی و انقلابی است/ تندیس شهید املاکی ساخته می شود

فرماندار لنگرود با بیان اینکه بازسازی فاز اول مزار شهید املاکی احتیاج به مدیریت جهادی و انقلابی دارد، گفت: افزایش شیفت کاری پیمانکار مربوطه و مدیریت جهادی موجب می شود که فاز اول آن به بهره برداری برسد.