با هنر انقلابی می توان هجمه های فرهنگی غرب را مهار کرد/ تلاش کرده ام مدافع حریم خوبی باشم/ مسئولان قدری دوستمان داشته باشند!

این روزها کمتر کسی است که او را نشناسد. جوان خوش صدایی که موسیقی، هنر، تعهد و انقلابی گری را پیوندی زیبا بخشیده و ماحصل این ترکیب، آثاری است ارزشی؛ که وی را به صدای بی صداهای نسل سوم و چهارم انقلاب لقب داده است.آنچه می خوانید ماحصل گفتگوی خبرنگار تاثیر است با مصطفی احمدی.