برنامه موشکی و قدرت هسته ای اهرم ایران در مذاکرات با غرب بود/ خیانت ها درتاریخ ثبت می شود

پدر شهید مصطفی احمدی‌روشن در شهرستان لاهیجان گفت: اگر سانتریفیوژ، دانشمندان هسته ای و موشک ها به درد ما نمیخورند، پس باید دستمان را برای گدایی مقابل دشمنی که قسم خورده ما را از همه چیز ساقط کند، دراز کنیم.