معاون سیاسی فرمانداری لنگرود پاسخ دهد که مشکلشان با دستگاه ولایت در چیست؟

خبرنگار لنگرخبر در این خصوص از حجت الاسلام مهدی بازدار سوال کرد که وی اینگونه جواب داد: این سوال باید از فرماندار یا معاون سیاسی فرمانداری لنگرود پرسیده شود که دلیل عدم دعوت اوقاف در جلسات فرمانداری چیست و اصلا مشکلشان با دستگاه ولایت در چیست؟