بعد از شش سال، تقلب در انتخابات ۸۸ توسط کروبی به مهندسی انتخابات تعبیر شد!/ کروبی: نتیجه انتخابات را نمی پذیرم ولی نتیجه دادگاه را خواهم پذیرفت!/ دمیدن در توهم رهبری اپوزیسیون با آرایی کمتر از آراء باطله انتخابات ۸۸

ادعای خنده‌دار نویسنده نامه مبنی بر اینکه “تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم» در حالی است گویی فراموش کرده شش سال است نتیجه انتخاباتی را که در آن رای نیاورده‌ را نپذیرفته و نانجیبانه دروغ تقلب را عَلم کرده و هنوز هم «ادله» اش را ارائه نکرده و حاضر به عذرخواهی هم نشده است. شرط بازگشت، عذرخواهی از ظلمی است که به خاطر دروغ تقلب بر نظام رفت. سرانِ فتنه بدهکار هستند ونباید رافت نظام باعث شود امر برآنها مشتبه شده و خود را طلبکار بدانند.