۴ نکته‌‌ای که هنگام شارژ باید رعایت کنیم

اغلب افراد از باتری گوشی‌های هوشمندشان شکایت می‌کنند که به سختی یک روز دوام می‌آورد. اما در واقع مقصر اصلی تاحدودی خود کاربر است، زیرا با نحوه‌ درست شارژ کردن گوشی آشنا نیست.