سرمربی میلان اخراج شد

رسانه‌های ایتالیا امروز خبر دادند که سرمربی صرب میلان رسما اخراج شد و هدایت روسونری را بازیکن اسبق میلان بر عهده گرفت.