دولت تخلفات صد در صد امریکا گزارش نمی‌کند ولی تخلفات ساختگی بر علیه ایران، به راحتی توسط امریکا به آژانس گزارش میشود

نماینده مردم بجنورد در مجلس گفت: تخلفات صد در صد آن‌ها را دولت گزارش نمی‌کند ولی تخلفات مجعولی که آن‌ها به ما منتسب می‌کنند به راحتی از سوی آمریکا به شورای امنیت منتقل می‌شود