مستند” ۳۳فرشته از گیلان تا بهشت” ساخته شد

در راستای برگزاری اولین کنگره ملی ۸۰۰۰شهید استان گیلان فیلم مستند داستانی(۳۳فرشته از گیلان تا بهشت) در رابطه با ۳۳شهید زن استان گیلان به همت سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان و کمیته بانوان اولین کنگره ملی ۸۰۰۰شهید استان گیلان در دست ساخت است .