مجید امامی در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره موضع شورای فرهنگی عمومی درباره طرح صیانت از فضای مجازی گفت: نه موافقت محدودسازی هستم و نه رهاسازی. من تاکید بر ساماندهی و نیز بهینه سازی دارم
هنرمندان کارفرمای مشخصی ندارند که بیمه باشند

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه هنرمندان کارفرمای مشخصی ندارند که بیمه باشند و دوران بازنشستگی تأمینی را بگذرانند، بیان داشت: از طرفی هرجا که کارفرمایی برای صنفی وجود ندارد دولت را به عنوان کارفرما معرفی می کنند و از طرفی دولت بارها تعهداتی در قبال هنرمندان داده که به آن عمل نکرده و همین موضوع باعث دلسردی این قشر شده است.