زیباکلام خطاب به دانشجویان : عجب جای آشغالی!/ بروید بیرون «گرگم به‌هوا» بازی کنید

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در جریان مناظره با حامد پهلوانی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی این دانشگاه خطاب به دانشجویان منتقد گفت: هیچ جا به آشغالی اینجا ندیدم!